Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


 

LOKALA REGLER ÅR 2016 FÖR ÄLMHULTS GK. 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa finns då anslagna på klubbens anslagstavla.

 

Vattenhinder (Regel 26)

a.  Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot hindret.

b.  Sidovattenhindret vänster på hål 10 är oändligt.

c.  Första sidovattenhindret vänster på hål 12 är oändligt.

d.  Sidovattenhindren både vänster och höger på hål 11 är oändliga.

e.  Sidovattenhindret höger på hål 14 är oändligt.

 

Onormala markförhållanden (Regel 25-1)

a.  Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.

b.  Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete.

c.  Myrstackar är mark under arbete.

d.  Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

e.  Område som identifieras av blå pinnar är mark under arbete.

f.  Område som identifieras med blå-vita pinnar är mark under arbete, varifrån spel är förbjudet.

 

Flyttbara hindrande föremål ( Regel 24 – 1 )

 

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24 – 1 gäller.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a.   Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål.

b.  Gul-svarta pinnar som visar avståndet 150 m till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.

 

Avståndsmätare ( Regel 14 – 3 )

 

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållande, som skulle kunna påverka hans spel ( t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, o.s.v ), bryter spelaren mot regel 14 – 3.

Plikt: Matchspel – Förlust av hål; Slagspel – Två slag; För ytterligare överträdelser – Diskvalifikation.

 

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)

Stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas. 

 

 Civilförsvarets brunnsanläggningar

Om en boll träffar civilförsvarets brunnsanläggningar på hål 9, skall slaget annulleras och spelas om utan plikt. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

 

 

PLIKT: Om inte annat sägs i lokala regeln.

Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 06 JUL 2016 10:23
Skribent: Lars Almlöf

Aktuellt på banan

SNÖ!

Hål 10-18 öppna för spel, vid ev frost gäller vintergreener.

Hål 1-9 är fortfarande stängda pga blöta.

 

 


 

Veckans meny

Golfkrogen

 

  Tävlingsanmälan etc.

 

 

Postadress:
Älmhults GK - Golf
Äskya 1215
34390 Älmhult

Kontakt:
Tel: 047614135
E-post: This is a mailto link

Se all info