Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


LOKALA REGLER ÅR 2018 FÖR ÄLMHULTS GK.

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa finns då anslagna på klubbens anslagstavla.

 

Vattenhinder (Regel 26)

a.  Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot hindret.

b.  Sidovattenhindret vänster på hål 10 är oändligt.

c.  Sidovattenhindren både höger och vänster på hål 11 är oändliga.

d.  Första sidovattenhindret vänster på hål 12 är oändligt.

e.  Sidovattenhindren både höger och vänster på hål 14 är oändliga.

f.   Sidovattenhindret vänster på hål 15 är oändligt.

Onormala markförhållanden (Regel 25-1)

a.  Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.

b.  Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete.

c.  Myrstackar är mark under arbete.

d.  Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

e.  Område som identifieras av blå pinnar är mark under arbete.

f.  Område som identifieras med blå-vita pinnar är mark under arbete, varifrån spel är förbjudet.

 

Flyttbara hindrande föremål ( Regel 24 – 1 )

a.  Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24 – 1 gäller.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a.   Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål.

b.  Gul-svarta pinnar som visar avståndet 150 m till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål

c.  Orange fairwayvippa som utmärker Tee för 100-banan, är oflyttbara hindrande föremål.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green ( Regel 18-2,18-3 och 20-1 ändras enligt följande )

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-1,18-2 och 20-1. Denna lokala regeltillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens bollpå greenrubbas av vind, vatten eller annan naturlig orsak, såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare ( Regel 14 – 3 )

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållande, som skulle kunna påverka hans spel ( t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, o.s.v ), bryter spelaren mot regel 14 – 3.

Plikt: Matchspel – Förlust av hål; Slagspel – Två slag; För ytterligare överträdelser – Diskvalifikation.

 

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)

Stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas. 

 

Riktpinne på hål 1 och Civilförsvarets brunnsanläggningar

Om en boll träffar riktpinnen på hål 1 eller civilförsvarets brunnsanläggningar på hål 9, skall slaget annulleras och bollen spelas om, utan plikt, från den plats varifrån den spelades. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

 

PLIKT: Om inte annat sägs i lokala regeln.

Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 16 MAJ 2018 11:44 Skribent: Lars Almlöf

Aktuellt på banan

Banan är öppen för spel. Vid ev frost gäller vintergreener. 

Drivingrangen är stängd liksom omklädningsrummen i klubbhuset. Vissa hål får en sk ”vintertee” för att spara
ordinarie tee inför nästa säsong. Så länge det är frostfritt tillåter vi spel
på sommargreener.  

 

 

Veckans meny

Golfkrogen

 

  Tidsbokning, tävlingsanmälan etc.

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Älmhults GK - Golf
Äskya 1215
34390 Älmhult

Kontakt:
Tel: 047614135
E-post: This is a mailto link

Se all info