Hoppa till sidans innehåll

Drog- och mobbingpolicy


DROG- OCH  MOBBINGPOLICY

 

Älmhults Golfklubb har ca 800 medlemmar, varav ca 140 är i åldern 5-20 år. Därmed är vi en av de större föreningarna i Älmhults kommun.

 

De senaste åren har våra juniorer skördat stora framgångar såväl individuellt som i lag. Även bredden har utvecklats. Sammantaget har dessa meriter skapat självförtroende och positiva förebilder för våra knattar och juniorer.

 

Visionen för Älmhults golfjuniorer kan läsas i verksamhetsplanen och lyder ” Älmhults Golfklubb ska vara det naturliga valet för kommunens idrottande ungdomar”

 

Ledarna  är en viktig del i juniorernas utveckling. Som ledare i en förening är man ansiktet utåt, det är därför betydelsefullt att ledarna i Älmhults Golfklubb är ett bra föredöme.

 

Lions Club har tagit ett initiativ till ekonomisk stöttning av idrottsföreningarna inom     kommunen. Mottagandet av pengar ställer vissa krav på föreningen. Av ca 50 föreningar i kommunen har endast ett tjugotal nappat och ÄhGk är en av dessa.

 

Älmhults kommuns riktlinjer angående bidrag för drog-och mobbingpolicy:

-All barn- och ungdomstid ska vara drogfri
-Uppväxttiden ska vara trygg
-Ett skyddsnät ska finnas
-Ledare ska ha god kunskap om droger och mobbing

 

Mål

I Älmhults Golfklubb känner barn/ungdomar sig trygga och utsätts inte för någon form av kränkande behandling. Barn och vuxna deltager aktivt i att uppmärksamma och motverka missbruk av droger.

 

Definition

Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer och kan drabba såväl barn och ungdomar som vuxna. Kränkningar kan vara:

Psykosociala ( utfrysning, ryktesspridning)  

Verbala (hot eller kallad  t.ex bög, hora)

Fysiska ( slag och knuffar) 

Text och bildburna (klotter, brev, e-post, sms,mms)

 

Med droger avses substanser som är berusande och/eller beroendeframkallande.

Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika , läkemedel eller

drogpreparat

 

Förankring inom föreningen

-Drog- och mobbingpolicyn tas upp på styrelsemöte

-Policyn bifogas som en handling och antas vid klubbens årsmöte

-God kännedom hos föreningens ledare

-God kännedom hos föreningens personal

-Information till medlemmarna

 

Åtgärder vid oacceptabelt beteende

Älmhults Golfklubb värnar om en god och trygg miljö för våra golfande ungdomar. Konsekvenser av ett oacceptabelt beteende:

 

-Omedelbar reaktion från barn/vuxna

-Information till juniorkommittén eller styrelsen

-Vid behov disciplinära åtgärder från styrelsen

 

 

Uppdaterad: 09 MAJ 2019 12:14 Skribent: Maria Forsman

Aktuellt på banan

Hål 1-9 är avstängda tillsvidare pga blöta. Hål 10-18 är öppna för spel.

OBS! Vid ev frost är endast spel mot vintergreener tillåtet. Vänligen respektera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tidsbokning, tävlingsanmälan etc.

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Älmhults GK - Golf
Äskya 1215
34390 Älmhult

Kontakt:
Tel: 047614135
E-post: This is a mailto link

Se all info